Lūi-pia̍t:Bī-oân-sêng lia̍t-toaⁿ

Tī lūi-pia̍t "Bī-oân-sêng lia̍t-toaⁿ" ê ia̍h

Ē-kha 200 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2,018 ia̍h.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h

1

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h