Lūi-pia̍t:Bī kái-koat ê būn-tê

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Open problems

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 3 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 lūi.

K

Tī "Bī kái-koat ê būn-tê" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.