Lūi-pia̍t:Ceará ê tiong-khu

Tī "Ceará ê tiong-khu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 7 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 7 ia̍h.