Lūi-pia̍t:Chúi-he̍k

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 4 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 lūi.

C

H

K

  • Khe(3 分類, 15 ia̍h)

Tī lūi-pia̍t "Chúi-he̍k" ê ia̍h

Ē-kha 5 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 5 ia̍h.