Lūi-pia̍t:Chū-tōng-chhia kēng-cháu soán-chhiú

Tī "Chū-tōng-chhia kēng-cháu soán-chhiú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.