Lūi-pia̍t:Chiat-kang-séng ê tāi-ha̍k

Tī "Chiat-kang-séng ê tāi-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 8 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 8 ia̍h.