Lūi-pia̍t:Eng-kok ê hòa-ha̍k kang-gia̍p kong-si

Tī "Eng-kok ê hòa-ha̍k kang-gia̍p kong-si" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.