Lūi-pia̍t:Eng-kok cha-bó͘ koa-chhiú

Tī "Eng-kok cha-bó͘ koa-chhiú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 4 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 ia̍h.