Lūi-pia̍t:Hân-kok siâⁿ-chhī

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 7 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 7 lūi.

B

D

G

I

S

U

Tī lūi-pia̍t "Hân-kok siâⁿ-chhī" ê ia̍h

Ē-kha 7 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 7 ia̍h.