Lūi-pia̍t:Hiong-káng ê kong-si

Tī "Hiong-káng ê kong-si" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.