Lūi-pia̍t:Hiong-káng Hêng-chèng Tiúⁿ-koaⁿ

Tī "Hiong-káng Hêng-chèng Tiúⁿ-koaⁿ" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 5 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 5 ia̍h.