Lūi-pia̍t:Ille-et-Vilaine ê kūn

Tī "Ille-et-Vilaine ê kūn" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 4 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 ia̍h.