Lūi-pia̍t:Illinois ê chng-thâu

Tī "Illinois ê chng-thâu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 200 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 1,305 ia̍h.

(chêng chi̍t ia̍h) (āu chi̍t ia̍h)

B

(chêng chi̍t ia̍h) (āu chi̍t ia̍h)