Lūi-pia̍t:Jasło Kūn ê chng-thâu

Tī "Jasło Kūn ê chng-thâu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 118 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 118 ia̍h.