Lūi-pia̍t:Ji̍t-pún ê hoat-lu̍t

Tī "Ji̍t-pún ê hoat-lu̍t" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.