Lūi-pia̍t:Ka-gī-chhī ê iā-chhī

Tī "Ka-gī-chhī ê iā-chhī" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.