Lūi-pia̍t:Kamień Kūn ê chng-thâu

Tī "Kamień Kūn ê chng-thâu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 146 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 146 ia̍h.