Lūi-pia̍t:Kampuchea ê siâⁿ-chhī

Tī "Kampuchea ê siâⁿ-chhī" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.