Lūi-pia̍t:Ke-sò͘ ê hòa-ha̍p-bu̍t

Tī "Ke-sò͘ ê hòa-ha̍p-bu̍t" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.