Lūi-pia̍t:Kołobrzeg Kūn ê chng-thâu

Tī "Kołobrzeg Kūn ê chng-thâu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 131 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 131 ia̍h.