Lūi-pia̍t:Ko-hiông-chhī ê le̍k-sú

Tī "Ko-hiông-chhī ê le̍k-sú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.