Lūi-pia̍t:Koh-kok ê nńg-thé kong-si

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Software companies by country

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.