Lūi-pia̍t:New Mexico ê chng-thâu

Tī lūi-pia̍t "New Mexico ê chng-thâu" ê ia̍h

Ē-kha 200 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 231 ia̍h.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h
(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h