Lūi-pia̍t:North Dakota siâⁿ-chhī

Tī "North Dakota siâⁿ-chhī" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.