Lūi-pia̍t:Oa̍t-lâm ê jîn-kháu thóng-kè

Tī "Oa̍t-lâm ê jîn-kháu thóng-kè" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.