Lūi-pia̍t:Opole Lubelskie Kūn ê chng-thâu

Tī "Opole Lubelskie Kūn ê chng-thâu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 191 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 191 ia̍h.