Lūi-pia̍t:Oregon ê kok-ka kong-hn̂g

Tī "Oregon ê kok-ka kong-hn̂g" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.