Lūi-pia̍t:Papua New Guinea ê tōa-khu

Tī "Papua New Guinea ê tōa-khu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 5 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 5 ia̍h.