Lūi-pia̍t:Puławy Kūn ê chng-thâu

Tī "Puławy Kūn ê chng-thâu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 169 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 169 ia̍h.