Lūi-pia̍t:Rwanda ê Chóng-thóng

Tī "Rwanda ê Chóng-thóng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 5 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 5 ia̍h.