Lūi-pia̍t:Sai Warsaw Kūn ê chng-thâu

Tī "Sai Warsaw Kūn ê chng-thâu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 165 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 165 ia̍h.