Lūi-pia̍t:Seljuk Tè-kok ê kun-chú

Tī "Seljuk Tè-kok ê kun-chú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 7 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 7 ia̍h.