Lūi-pia̍t:Siga-koān ê chhī-teng-chhoan

Tī "Siga-koān ê chhī-teng-chhoan" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 12 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 12 ia̍h.