Lūi-pia̍t:South Dakota ê kūn

Tī "South Dakota ê kūn" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 66 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 66 ia̍h.