Lūi-pia̍t:Starachowice Kūn ê chng-thâu

Tī "Starachowice Kūn ê chng-thâu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 71 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 71 ia̍h.