Lūi-pia̍t:Tâi-oân ê kàu-kho-su

Tī "Tâi-oân ê kàu-kho-su" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.