Lūi-pia̍t:Tâi-oân ê tiān-sī-bāng

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 5 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 5 lūi.

I

N

T

Tī lūi-pia̍t "Tâi-oân ê tiān-sī-bāng" ê ia̍h

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.