Lūi-pia̍t:Thô-hn̂g-chhī ê iā-chhī

Tī "Thô-hn̂g-chhī ê iā-chhī" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 6 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 6 ia̍h.