Lūi-pia̍t:Tiān-chû hòng-siā

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 2 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 lūi.

K

  • Kng(3 分類, 1 ia̍h)

X

Tī "Tiān-chû hòng-siā" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.