Lūi-pia̍t:Tiong-hoâ Bîn-kok ê séng (1912–1949 nî)

Tī "Tiong-hoâ Bîn-kok ê séng (1912–1949 nî)" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 8 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 8 ia̍h.