Lūi-pia̍t:Totigi-koān ê chhī-teng-chhoan

Tī lūi-pia̍t "Totigi-koān ê chhī-teng-chhoan" ê ia̍h

Ē-kha 13 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 13 ia̍h.