Lūi-pia̍t:Toyama-koān ê chhī-teng-chhoan

Tī "Toyama-koān ê chhī-teng-chhoan" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 10 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 10 ia̍h.