Lūi-pia̍t:User bg

敆茲蜀萆分類下底其用戶表示伊各儂對保加利亞文語言都會會意仂囝。

Tī "User bg" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.