Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 4 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 lūi.

U

Tī "User de" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 106 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 106 ia̍h.