Lūi-pia̍t:User nl

敆茲蜀萆分類下底其用戶表示伊各儂對荷蘭文語言都會會意仂囝。

Tī "User nl" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 6 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 6 ia̍h.