Lūi-pia̍t:Vaucluse ê commune

Tī "Vaucluse ê commune" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 151 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 151 ia̍h.