Lūi-pia̍t:Vicenza Séng ê kong-siā

Tī "Vicenza Séng ê kong-siā" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 121 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 121 ia̍h.