Lūi-pia̍t:Virginia ê chèng-tī

Tī "Virginia ê chèng-tī" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.