Lūi-pia̍t:Yogyakarta ê sultan

Tī "Yogyakarta ê sultan" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 10 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 10 ia̍h.