Liâng-san Î-cho̍k Chū-tī-chiu

Liâng-san Î-cho̍k Chū-tī-chiu (Nuosu-gí: ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ, Hàn-gí: 凉山彝族自治州) sī Tiong-kok Sù-chhoan-séng ê chi̍t-ê chū-tī-chiu.

Hêng-chèng-khuSiu-kái